shiminglu(编号:67025)的简历
简历更新时间:2015-3-23
打 印    收 藏
石**个人求职信
求职信息内容
 
工作岗位: cam审核
月薪要求: 7500
工作省份: 广东 
工作地区: 深圳
职位描述:  
个人基本信息
 
姓  名: 石** 性  别:
出生年月: 婚姻状况:
血  型: o 信  仰:
职  业: PCB 最高学历: 本科
毕业院校: 西安工程大学
个人简介:
个人联系信息 (只有企业用户才可以查联系方式)
 
用户名:    
密 码:    
验证码:
     

查看详细资料
打 印
收 藏
关 闭